ZigaForm version 4.6.1

Kruszywo Lublin Marmix

 

Potrzebujesz kruszywo?

Skontaktuj się z nami! kruszywo Lublin, okolica +48 661 018 711

 

Kruszywa to materiały sypkie, wykorzystywane w budownictwie do wytwarzania betonów, zapraw, mieszanek bitumicznych jako podsypki izolacyjne i wyrównujące, do budowy dróg i innych nawierzchni (np. na terenie Lublina). Z uwagi na metodę pozyskiwania, kruszywa możemy podzielić na: naturalne i sztuczne. Pierwsze mają pochodzenie mineralne. Powstają na skutek erozji skał i późniejszego procesu mechanicznej przeróbki – rozdrabniania. Kruszywo naturalne wydobywa się metodą odkrywkową z kopalni żwiru i piasku albo pozyskuje z dna jezior, rzek. Często uszlachetnia się poprzez płukanie, przesiewanie. Kruszywa sztuczne uzyskuje się z surowców mineralnych i nieorganicznych poprzez obróbkę termiczną, mechaniczną lub recykling materiałów stosowanych wcześniej w budownictwie.
Kruszywo

Wyznacznikiem klasyfikacji kruszyw jest również ich uziarnienie. Z uwagi na wielkość ziaren rozróżnia się więc kruszywo: drobne, grube i bardzo grube.

Decydującym czynnikiem jest też jakość i cechy z nią związane. Na tej podstawie dzieli się materiał na klasy, gatunki, odmiany i marki. Klasa wyrażana jest w liczbach i wskazuje na jakość surowca używanego do produkcji nawierzchni. Gatunek uwzględnia normy przedmiotowe, odmiana – zawartość gliny, a marka oznacza klasę betonu, jaką uzyskamy, stosując dane kruszywo.

Współcześnie w budownictwie (w Lublinie i na terenie całego kraju) wykorzystuje się bardzo pokaźne ilości kruszyw. Ich jakość decyduje o właściwościach mieszanki betonowej (kruszywo stanowi nawet 70% jej objętości), a w konsekwencji bezpieczeństwie i trwałości wznoszonych obiektów i budowli. Stąd też tak ważne okazuje się dokładne oznaczenie parametrów materiału, a także prowadzenie szczegółowych badań służących ustaleniu właściwości technicznych. W tym celu pobiera się próbki analityczne, które sprawdza się pod kątem wilgotności, nasiąkliwości, procentowego udziału masy poszczególnych frakcji, wskaźnika uziarnienia (np. piasku), wielkości ziaren, ilości pyłów i zanieczyszczeń, zawartości ziaren słabych, mrozoodporności.

Kruszywo Lublin o doskonałych parametrach, sprawdzone i przebadane pod kątem właściwości technicznych na terenie Lublina i okolic dostarcza firma Marmix. Oferujemy też bloczek betonowy w Lublinie i okolicy