ZigaForm version 5.5.1

Fundament

wpisz wymiary w metrach

      

szerokość(a) długość(b)
      

głębokość(c) grubość ławy(d)
      


   
potrzebujesz m3 betonu
   

fund

 

Niniejsza kalkulacja przedstawia przybliżone wartości i ma jedynie charakter informacyjny. Firma Marmix sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wadliwego wyliczenia ilości betonu. W celu precyzyjnej kalkulacji zalecamy kontakt z osobą posiadającą uprawnienia budowlane, odpowiedzialną za realizację danej inwestycji budowlanej.