ZigaForm version 5.5.1

Strop, płyta fundamentowa

Płyta fundamentowa lub strop

 

wpisz wymiary w metrach

 
szerokość stropu długość stropu grubosć stropu

m3 betonu
         
         

Niniejsza kalkulacja przedstawia przybliżone wartości i ma jedynie charakter informacyjny. Firma Marmix sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wadliwego wyliczenia ilości betonu. W celu precyzyjnej kalkulacji zalecamy kontakt z osobą posiadającą uprawnienia budowlane, odpowiedzialną za realizację danej inwestycji budowlanej.