ZigaForm version 5.5.1

Projekt finansowany

 

 

Numer projektu: RPLU.03.07.00-06-0059/20

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MARMIX Sp. z o.o.”

 

Cele realizowanego projektu są następujące: 1. Wzrost/poprawa konkurencyjności na rynku regionalnym, 2. Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego i w konsekwencji wprowadzenie nowego produktu na rynek, 3. Wdrożenie innowacji, 4. Wzrost zatrudnienia, 5. Poprawa środowiska, poprzez wprowadzenie ekoinnowacji, 6. Wdrożenie wyników prac badawczych.

 

Planowana wartość projektu: 1 808 260,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 994 700,00 PLN.