ZigaForm version 5.5.1

Kontakt

 

Dane firmy

  MARMIX Sp. z o.o.
Trojaczkowice 8
24-220 Niedrzwica Duża
  Zamówienia/ Biuro
Tel. 661 – 018 – 711Tel. 661 – 018 – 876Operator węzła betoniarskiegoTel. 661 – 018 – 836
  Email

    Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
    KRS: 0000434268, NIP: 715-193-48-04, REGON: 061459515, kapitał zakładowy: 5 000 zł

     

    Administratorem danych osobowych, jest: Marmix sp. z o.o.z siedzibą w Trojaczkowicach, Trojaczkowice 8, 24-220 Niedrzwica Duża, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000434268, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP: 715 193 48 04, REGON: 061 459 515, numer telefonu 661018711, adres e-mail: kontakt@marmix-beton.pl. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i nawiązania kontaktu z Administratorem danych osobowych.Przysługują Państwu prawa: dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane Klauzuli Informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako Administratora danych, w celach opisanych w Klauzuli Informacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Klauzuli Informacyjnej.